Hun venter heller ikke at det blir noe sterkt folkekrav i Norge om at norske styrker skal trekkes hjem før FN-oppdraget anses utført.

– Dette er en forferdelig hendelse, og vi er fulle av medfølelse for de etterlatte. Angrepet viser alvoret og farene ved oppdraget i Afghanistan, men også hvor viktig soldatenes jobb er. Men norske soldater vet hva de utsetter seg for, sier Eriksen Søreide til NTB.

– Den nye strategien innebærer at de norske enhetene er lenger ute fra leiren under oppdrag og at de blir mer eksponert gjennom kontakt med vanlige afghanere. Mønsteret som har vist seg over noe tid, er at veibombene er stadig mer avanserte, sier hun.

Ine Eriksen Søreide legger til at strategien ikke blir endret som følge av slike hendelser, da den er resultatet av en omfattende debatt og vedtak i NATOs øverste organer.

Les hele saken i dagens papirutgave av Dagsavisen side 8.