- For å sikre velferden trenger vi en offensiv politikk for forskning og innovasjon, og bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen varsler at de har tenkt til å opprettholde dagens nivå på forskning, når det vi trenger er et realt løft, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Høyre mener det er positivt at regjeringen har kommet til den erkjennelse at arbeid er det viktigste for å sikre velferden.

- Høyre vil gjøre det enklere for de som ikke har full arbeidsevne til å bli inkludert i det fellesskapet arbeid gir. Det er bra at regjeringen nå varsler at de er enige med oss om dette, sier Solberg.

Høyre reagerer på at det i trontalen ikke kommer frem at regjeringen vil øke antallet politistillinger.

- Det er bra at de ønsker å utdanne mer politi, men det hjelper lite når få nyutdannede har en politijobb å gå til. Vi må både utdanne nye politifolk og øke antall stillinger i politiet. Uten det vil vi ikke få trygge lokalsamfunn, sier Solberg.