Andre funn i rapporten:

  • To av tre nordmenn sier mer konkurranse er et tiltak som i stor grad vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive.
  • Tre av fire forbinder stort sett noe positivt med konkurranse
  • 70-80 prosent mener mer konkurranse vil være en fordel for forbrukerne når det gjelder næringer som domineres av private bedrifter
  • Ca. 40 prosent mener det ville være en fordel med mer konkurranse mellom sykehus, skoler og i eldreomsorgen

Folk etterspør Høyrepolitikk
- Det er gledelig at folk etterspør mer Høyre-politikk. Det er ikke så rart. Vi har erfaring med å styre i tøffe tider, og mange har sett at mer av den samme rødgrønne politikken ikke er svaret, sier nestleder Jan Tore Sanner.

- Høyre mener det er behov for nye løsninger for å trygge arbeidsplassene og for å videreutvikle velferdssamfunnet. Undersøkelsen bekrefter at Høyre er på rett kurs. Kun 3 pst støtter Stoltenberg-regjeringens skatteskjerpelser, mens mange er enige med Høyre i at skattene må ned for å trygge arbeidsplasser og skape ny optimisme.

- Undersøkelsen bekrefter også at vi har god støtte for våre krav om å satse mer på kunnskap, forskning og å bygge ut infrastruktur som vei og bane, sier Sanner.

- Det er også interessant at svært mange ser positivt på mer konkurranse mellom ulike tilbydere av velferdstjenester. Jeg tror det kommer av at folk ser at mer penger ikke løser alle problemer, og at regjeringens allergi mot private alternativer gir et dårligere velferdstilbud.