Solid fagkompetanse er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap på en god måte. Lærere som er faglig trygge, er mindre bundet til faste opplegg og metoder. De kan i større grad variere og videreutvikle undervisningen. Tre fjerdedeler av OECD-landene har obligatorisk etter- og videreutdanning for lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Det er godt dokumentert at det er en sammenheng mellom lærernes kompetanse i faget og lærernes effekt på elevenes læring. Derfor satser regjeringen på etter- og videreutdanning av lærere.

I Lærerløftet og i regjeringens skolepolitikk er etter- og videreutdanning av lærere ett av flere tiltak. Vi satser også bredt på en styrket vurderingskultur, på lagbygging i skolen, på rektorutdannelse og på et bedre skolemiljø. Alt dette for at norske elever skal lære mer.