I TV2 s partielderdebatt lørdag 7. september ble det hevdet at Høyre ville sparke lærere.

- Jeg svarte at vi skal se på det prosjektet SV og regjeringen har laget hvor de øremerker midler til 600 midlertidige lærerstillinger. Vi respekterer at arbeidsavtaler som allerede er inngått skal opprettholdes, men mener kommunene må ha rett til å bestemme hvilke skoler som skal styrkes, sier Erna Solberg.

Da regjeringen i statsbudsjettet for 2013 foreslo denne forsøksordningen med 600 nye lærere på 170 ungdomsskoler, gikk Høyre i mot forslaget fordi det kun kommer en svært begrenset andel elever og skoler til gode. Høyre prioriterer tiltak som kommer alle landets elever, lærere og skoler til gode. Derfor har vi i vårt alternative statsbudsjettomdisponert midlenetil etter- og videreutdanning av lærere.

Norske lærere gjør en fremragende jobb hver dag i klasserom over hele landet, og Høyre verdsetter høyt den jobben landets lærere gjør. Vi er opptatt av å styrke kompetansen til de lærerne som jobber i skolen i dag. Dette er bakgrunnen for at Høyre prioriterer etter- og videreutdanning høyt.