- Det er viktig å understreke at dette er endringsforslag Unge Høyre har spilt inn til programarbeidet, og det er ikke Høyres vedtatte politikk. At alle elever - også de minste - har krav på tilpasset undervisning er lovfestet i opplæringsloven. Diskusjonen om klar nivåinndeling av elever på 1. trinn er derimot ikke en del av forslaget.

- Forslaget om å innføre opptakskrav til ungdomsskolen, er etter min oppfatning uklok politikk fordi det ikke har noen hensikt og det bidrar til å fjerne fokus fra det viktige: hvordan vi skal sørge for best mulig opplæring for alle barn slik at de lærer seg å lese, skrive og regne, sier leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide.

Eriksen Søreide har sittet i programkomiteen og ser fram til en god debatt om utdanningspolitikk på landsmøtet.

- Skolepolitikk har alltid engasjert Høyrefolk, og årets landsmøte er intet unntak. At det kommer endringsforslag som er langt mer radikale enn det partiet til slutt vil gå inn for, bidrar til debatten, sier hun.