Regjeringen er i gang med en omfattende allmenkringaster-melding, som blant annet tar for seg NRKs oppgaver og finansiering. Meldingen skal etter planen foreligge før sommeren 2015. Ingen av regjeringspartiene har ennå behandlet innholdet i meldingen, og ingen konklusjoner er fattet, selv om enkeltområder har vært debattert gjennom vinteren.

- NRK leder an i hele mediefeltet, og jeg ønsker et NRK som har muligheten til å produsere kvalitetsjournalistikk også i fremtiden. Da må hver stein snus, sierEidem Løvaas.

Utfordringene som møter NRK er en foreldet finansieringsmodell, tilknyttet fysiske TV-apparater. TV-lisensen, som utgjør 96 prosent av NRKs inntekter, fanger ikke opp den økende bruken av medieforbruk på nett, og belastes derfor ikke brukerne rettferdig. Finansieringen av NRK må være forutsigbare for rikskringkasteren, rettferdige for brukerne, og og gi grunnlag til journalistikk og programtilbud av høy kvalitet.

NRK er samtidig så stort at det berører hele mediemarkedet. I dag arbeider én av fire norske journalister i NRK. Samtidig følger statskanalen NRK-plakaten og utvider sitt tilbud til nye plattformer. Dette truer driftsgrunnlaget for andre medieprodusenter.

- Et best mulig NRK er ikke et størst mulig NRK, men et NRK som sikrer kvalitet og mediemangfold. I praksis betyr det blant annet at NRK bør vike plassen der andre medier kan gi et like godt tilbud, sier Løvaas videre

Høyre vil behandle NRK-meldingen etter at den foreligger og ingen konklusjoner er foreløpig fattet.

- Jeg håper dette har satt i gang en viktig debatt om NRKs rolle og fremtid. Jeg er sikker på at vi sammen kan komme frem til løsninger som gjør NRK i stand til å fylle sin viktige funksjon som allmenkringkaster, folkeopplyser og bevarer av norsk samtidshistorie, avslutter Løvaas.