Stortingspolitiker Ingjerd Schou(H) ble under KNBFs Båtting i Narvik i helgen tildelt «Kongelig Norsk Båtforbunds Havfruepris». Prisen er innstiftet 3.mars 2001 og er tildelt 4 kvinner før Ingjerd Schou, skriver Kongelig Norsk Båtforbund på deres nettside.

Havfrueprisen tildeles kvinner som på en fremragende måte har arbeidet for fritidsbåtfolkets interesser gjennom maritimt relaterte organisasjoner og/eller politiske fora.

Høyre-politikeren har de siste årene engasjert seg sterkt i KNBFs arbeid, blant annet i saker som "Tolltull" (som handler om vinteropplag av fritidsbåt i Norge), undersøkelse av fritidsbåtulykker og norsk representasjon i ISO-komiteer som arbeider med regelverk for fritidsbåt, skriver nettsiden.

Båtfolket i KNBF takker Ingjerd for hennes entusiasme og pågangsmot.