Høyres Hovedorganisasjon har fått mange henvendelser om hvordan våre lokale folkevalgte best kan høre innbyggernes synspunkter om kommunesammenslåing. Derfor er det sendt ut et råd til Høyres ordførere og gruppeledere om hvordan prosessen kan legges opp.

Høyres lokalpolitikere rådes til å gjennomføre innbyggerundersøkelser. Høyres Hovedorganisasjon mener at innbyggerundersøkelser er det beste alternativet fordi disse gir flere og bedre svar om hva innbyggerne er opptatt av. Det er kommunepolitikerne selv som avgjør hvordan de vil legge opp prosessen i sin kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en innbyggerundersøkelse som blant annet inneholder spørsmål om sammenslåingsalternativer og hva som er viktig for innbyggerne i reformarbeidet. Undersøkelsen spør direkte om tjenestene kommunen har og hvordan disse vil påvirkes av kommunesammenslåing. Opplegget må tilpasses lokale forhold, og kommunene kan selv legge til spørsmål knyttet til lokale behov.

Kommunene kan selv velge å benytte seg av denne innbyggerundersøkelsen i sin lokale kommunereformprosess.