- Mange unge får høre at vi mangler erfaring når vi søker jobb, men uten jobb får vi heller ikke erfaring. Det blir en ond sirkel som det er vanskelig å komme ut av så lenge mer erfarne arbeidstakere får jobbene. En midlertidig stilling kan bli løsningen for unge som vil inn på arbeidsmarkedet, sier Sandra Bruflot, 1.nestleder i Unge Høyre..

- Jeg skjønner godt at en arbeidsgiver som må velge mellom to kandidater velger det tryggeste. Problemet er at spesielt unge, mennesker med hull i CVen og mennesker med funksjonsnedsettelser sliter med å få jobb. Midlertidige ansettelser kan bli en inngangsport til arbeidsmarkedet for mange, legger hun til.

Selv om hovedregelen fremdeles skal være fast ansettelse, er ikke det mulig for alle. Det er derfor viktig å bygge ned terskelen inn i arbeidslivet.

- Det er spesielt mange unge som gjerne vil jobbe, men som ikke får sjansen. Selvfølgelig er en fast stilling det beste, men en midlertidig stilling er veldig mye bedre enn ingen stilling i det hele tatt, noe som er alternativet for mange, sier Bruflot.

- Når mennesker faller utenfor arbeidslivet må vi få dem inn igjen, ikke stenge dem ute.