Det har tidligere blitt offentliggjort at valgkomiteen innstiller partileder og nestledere på gjenvalg. Dagens innstilling kompletterer innstillingen på arbeidsutvalg og landsmøtevalgte medlemmer av sentralstyret.

- Høyres valgkomité har vektlagt at dagens partiledelse har levert gode resultater, samarbeider godt og at de har en sterk motivasjon for sitt videre arbeid. Samtidig har valgkomitéen i sin innstilling også søkt å bredde sammensetningen, slik at den representerer Høyres ulike tyngdepunkt på en god måte. Høyre starter nå arbeidet frem mot lokalvalget i 2015, og kommune-Norge blir representert både ved en av våre fremtredende ordførere og byrådsledere, sier valgkomitéens leder Sylvi Graham.

- Valgkomiteen har hatt mange gode kandidater å velge mellom, og jeg er meget godt fornøyd med innstillingen, avslutter Graham.

Høyres Arbeidsutvalg:

Leder: Erna Solberg, Hordaland (gjenvalg)
1.nestleder: Jan Tore Sanner, Akershus (gjenvalg)
2.nestleder: Bent Høie, Rogaland (gjenvalg)
AU-medlem: Torbjørn Røe Isaksen, Telemark (gjenvalg)
AU-medlem: Lene Conradi, Akershus (ny)
Leder Høyres Kvinneforum:
Julie Margrethe Brodtkorb, Oslo (gjenvalg)
Medlemmer Høyres Sentralstyre
1.Arne Hjeltnes, Akershus (gjenvalg)
2.Hanne Velure, Oppland (ny)
3.Øyvind Hilmarsen, Troms (ny)
4.Stian Berger Røsland, Oslo (ny)