Innstilling til Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013 kan lastes ned i PDF-format i høyre kolonne.

- Norge trenger et nytt lederskap og en ny politikk. Høyre vil skape trygghet ved å snu pessimisme til ny optimisme. Vårt mål er et samfunn med større mangfold og valgfrihet og hvor alle får muligheten til å lykkes og leve et innholdsrikt liv, sier Erna Solberg.

I løpet av de neste fire årene skal Høyres politikk føre til:

 • Kortere helsekøer.
 • At flere kan lese og skrive når de går ut av skolen.
 • At norsk skole skal gjøre det bedre i internasjonale undersøkelser.
 • At norske universiteter og norsk forskning skal få et klart løft.
 • Mer politi, økt trygghet og mindre kriminalitet.
 • At vei og jernbane skal bygges vesentlig raskere og vedlikeholdes bedre enn i dag.
 • Lavere skatt på arbeid og verdiskaping.
 • Ny optimisme i næringslivet.
 • Tryggere arbeidsplasser.
 • At flere som i dag står utenfor arbeidslivet skal ha fått muligheten til å komme i jobb.

- Mer penger alene vil ikke hjelpe oss til å nå disse målene. Det kreves også en vilje til å ta i bruk nye løsninger som sikrer bedre resultater, sier Solberg.

I stortingsperioden 2009-2013 innebærer det at Høyre blant annet vil:

 • Gi pasientene rett til å velge private sykehus på statens regning.
 • Bygge ut kommunehelsetjenesten og etablere et felles ansvar for pasientene mellom kommunene og sykehusene.
 • Gjennomføre en kraftig satsing på rehabilitering og habilitering, slik at folk ikke bare får hjelp til å overleve, men også til å leve.
 • Stille krav til kvalitetssikringssystemer ved sykehusene og ha full åpenhet om resultatene.
 • Styrke lærerens status og kompetanse, gjennomføre en rekrutteringsplan for skolen som har som mål å gjøre lærerutdannelsen til det mest populære utdannelsen blant unge.
 • Sikre nasjonale prøver og åpenhet om resultatene i skolen.
 • Satse mer på forskning og høyere utdanning.
 • Gjennomføre en egen stamveiplan.
 • Opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane.
 • Ta i bruk offentlig-privat samarbeid (OPS) for å sikre raskere og bedre utbygging av samferdselsprosjekter.
 • Frigjøre politifolk fra rene vakt- og transportoppdrag ved å tillate bruk av bl.a kvalifiserte vaktselskaper.
 • Lage en velferdsreform hvor aktivitet står i sentrum for hjelp til alle som kan lykkes med å komme over fra trygd og sosialhjelp til arbeid.

- For å skape ny optimisme trengs det langsiktig og trygg Høyre-politikk med satsing på kunnskap og forskning, lavere skatter, bedre vilkår for næringslivet og økte investeringer i vei og jernbane, sier Erna Solberg.

- Forslaget til nytt stortingsvalgprogram for 2009-2013 er en klar og kraftig prioritering av en politikk som kan sikre ny verdiskaping og trygge arbeidsplasser.

Les også:

- Rødgrønn politikk virker ikke

Høyre garanterer resultater

Klassisk Høyre-program

Høyre vil gjenkjennes