- at Stortinget ber Regjeringen sørge for at det i utlendingsforskriften inntas en ukentlig meldepliktordning ved utvisning. Dette ble nedstemt i 2008.

Etter å ha leflet med en rekke mer ekstreme tiltak om tvang og forbud, har Ap-utvalget landet på Høyres mer moderate linje i integreringspolitikken. De fleste forslagene er oppfølging av Erna Solbergs politikk fra samarbeidsregjeringens tid. En del av forslagene er også identiske med Høyre-forslag fremmet i Stortinget, men som Ap har stemt imot.

Nå venter vi handling fra den rød-grønne regjeringen, sier stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, som leder Høyres Mangfoldsutvalg."

Høyre har blant annet foreslått:

- å utvikle ordningen med Migranorsk (nettbasert norskopplæring). Det har regjeringen stemt i mot.

- å styrke oppfølging av psykisk syke flyktninger. Det har regjeringen stemt i mot.

- å innføre obligatorisk språktest for statsborgerskap. Regjeringens har signalisert i trontaldebatten at det kommer forslag i år, men stemte imot i desember 2010.

- å utvide SPRÅK 4 prosjektet til å gjelde hele landet. Regjeringens svar var "at språkkartlegging er allerede mye brukt, det er ikke behov for pålegg." Prosjektet ble avsluttet i 2009.

- at Stortinget ber Regjeringen sørge for at det i utlendingsforskriften inntas en ukentlig meldepliktordning ved utvisning. Dette ble nedstemt i 2008.

- å innføre et meldepliktssystem for personer som søker om asyl og som ikke bor på mottak, og personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Dette ble nedstemt i 2008.

- å igangsette informasjonstiltak ovenfor land om norsk asylpolitikk ovenfor de landene hvor det er høy tilstrømning fra personer med grunnløse asylsøknader. Dette ble nedstemt i 2008.

- å reversere forskriftsendringen og endringene i Utlendingsloven som kan gir lettere oppholdstillatelse dersom retur ikke er gjennomført innen tre år etter saksopprettelse. Dette ble nedstemt i 2008.