Har politikerne en rolle i å skape fornyelse og innovasjon?
Er Innovasjon Norge er godt virkemiddel?
Har vi noe å lære noe av Sverige eller EU i innovasjonspolitikken?

I panelet stiller:

  • Christofer Fjellner Medlem av Europaparlamentet fra Moderatene i Sverige
  • Anne Cathrine Slungård Leder for Ungt Entreprenørskap
  • Paul Chaffey, Direktør i IT-bransjeforeningen Abelia
  • Tom Bolstad, Direktør i Bedriftsforbundet


Tidspunkt: Fredag 7. mai mellom klokken 08.00 til 10.00.

Sted: Radisson Blu Skandinavia hotell på Holbergsplass.

Møterom: Skandinavia Scene.

Påmelding til: torunn.sandnes@hoyre.no innen tirsdag 4. mai.

Det er ingen deltakeravgift.