Hensikten med seminaret er å legge til rette for en dialog om videre veivalg i kampen mot mobbing. Elevundersøkelsen 2011 viser at fremdeles svarer 8,5 prosent av elevene at de blir mobbet flere ganger i måneden. Dette tallet har vært uendret i perioden 2007-2011. Undersøkelsen viser også at andelen som opplever mobbing er høyere på lavere trinn i skolen. Hvilke konsekvenser bør dette få for kampen mot mobbing?

Programmet byr på spennende innledere og inviterer til dialog om hvordan vi kan skape et trygt og positivt læringsmiljø for alle elever i norsk skole.

Praktisk informasjon:

o Fredag 27.april kl 1000-1500 på Stortinget, Rom T614

o Oppmøte i Stortingets resepsjon i Prinsensgate 26, ved siden av Halvorsens konditori

o Det er viktig at du er tidlig ute slik at alle kan registreres inn før seminarstart

o Påmelding til linda.evjen@stortinget innen tirsdag 24.april

Program:

Kl. 1000

Åpning/velkommen!

Kl. 1015-1100

Hva vet vi om mobbing i norsk skole og hva virker i kampen mot mobbing?

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark – leder Utdanningsdirektoratets forskergruppen for læringsmiljø

Spørsmål/kommentarer

Kl. 1100-1145

Barneombudets nye funksjon som mobbeombud, hvordan løses oppdraget i praksis?

Barneombud Reidar Hjermann

Spørsmål/kommentarer

Høyesterettsdommen mot Kristiansand kommune – et mobbeoffers kamp for erstatning

Advokat Gisle Alexander Johnson

Kl. 1145-1215

Lunch - mingling

Kl. 1215-1300

Reaksjoner og forebygging av mobbing:

Hvilken rolle kan Politiet spille?

Bjørn Erik Øvrum, Kriminalitetsforebyggende koordinator Oslo politidistrikt

Hvordan kan Konfliktrådet bidra?

Direktør for Konfliktrådene i Norge, Per Andersen

Spørsmål/kommentarer

Kl. 1300-1400

Kan skolen lære noe av idrettens arbeid mot mobbing?

Mads Andreassen, seksjonsleder barn og ungdom Norges Idrettsforbund

Hvordan lykkes bedre i kampen mot mobbing?

Eleven: Axel Fjeldavli, nestleder/påtroppende leder Elevorganisasjonen

Foreldre: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Kl. 1400-1450

Hvor går veien videre? Trenger vi nye virkemidler i kampen mot mobbing?

Meningsutveksling/kommentarer/forslag fra deltagerne

Kl. 1450-1500

Oppsummering og avslutning