Høyres stortingsgruppe inviterer til seminar på Stortinget tirsdag 18.oktober fra kl 15:00.

Stortinget skal i løpet av høsten behandle en stortingsmelding om spesialundervisning i skolen og en stortingsmelding om ungdomsskolen.

Lenke til ungdomsskolemeldingen.

Lenke til stortingsmeldingen om spesialundervisning.

Hvordan skal vi sørge for at elevene som har behov for det, får det hjelpen de trenger så fort som mulig? Kan Norge bli like flink på tidlig innsats som det Finland er? Hvordan kan vi hjelpe elevene som står i fare for å falle fra i skolen? Dette er noen av problemstillingene som tas opp i dette seminaret.

Programmet for seminaret er:

Kl 15:00: Åpning av seminaret v/ Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne
Kl 15:15: utviklingen av spesialundervisningen i Norge og kan Norge kopiere Finland? v/professor Kaare Skagen
Kl 15:45: Spørsmål og kommentarer
Kl 16:00: Hvordan hjelpe elever som sliter i dagens skole? v/ Eddie Guse, rektor på Soon sjøskole
16:30: Hvordan lykkes med å forebygge frafall? v/ Vidar Lysell, Rådgiver i elevtjenesten på Re videregående skole
17:00: Spørsmål og kommentarer
17:15: Pause med matbit
17:45: Hva hjelper elevene som faller ut av skolen? v/ Håvard Tjora, lærer kjent fra TV-serien Blanke Ark
18:15: Spørsmål og svar
18:30: Avslutning v/ Elisabeth Aspaker

Seminaret er åpent for alle som er interesserte i skolepolitikk generelt og nevnte temaer spesielt.

Påmelding til linda.evjen@stortinget.no innen fredag 14.oktober.

På grunn av sikkerhetssjekk og registrering på Stortinget oppfordrer vi påmeldte deltakere til å møte opp fra kl 14:45 ved Stortingets inngang i Prinsensgate (ved siden av Halvorsens konditori).

Vel møtt!