Av Torbjørn Røe Isaksen

Det norske velferdssamfunnet skal være der for de som trenger det. Men er det én ting som vi vet ikke fungerer, så er det å henvise unge mennesker til en passiv tilværelse som trygdemottakere.

Dessverre skjer det for ofte i dag. For eksempel måtte Arbeidsdepartementet i fjor innrømme at gjennomsnittlig ventetid på arbeidsmarkedstiltak – fra behovet for et slikt tiltak var fastslått av Nav og til tiltaket startet – var hele 250 dager. I gjennomsnitt! Det betyr at for mange vil ventetiden være nesten et år fra før de kommer i aktivitet. Det er rett og slett ikke akseptabelt at man henviser unge mennesker til en passiv tilværelse så lenge.

Det er i dette lyset man må se Høyres forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. En fjerdedel av sosialhjelpsmottakerne er under 25 år, og mange mangler både utdannelse og yrkeserfaring. Denne gruppen må bli møtt med tilbud om arbeid eller opplæring. Det siste de trenger er en kølapp og en sjekk fra Nav.

Aktiviteten bør selvsagt i størst mulig grad være individuelt tilpasset. Dersom de trenger lese- og skriveopplæring bør de få det, og dersom de trenger hjelp for å finne et arbeid bør Nav hjelpe dem med det. Men Nav og attføringssektoren vil aldri ha nok ressurser til å ha et skreddersydd opplegg klart fra dag én. I mellomtiden bør samfunnet stille opp med et tilbud om – og et krav om – aktivitet for friske unge mennesker som søker om sosialhjelp.

Dette kan innebære å utføre arbeid som plenklipping, snømåking for eldre, eller andre forefallende oppgaver for kommunen. Ærlig arbeid som gjør at man må «stå opp om morran» som Bjarne Håkon Hansen en gang sa det.

Da Høyres leder Erna Solberg besøkte Åmli i Aust-Agder i 2012 – en kommune der et slikt lavterskel aktivitetstilbud allerede var innført med gode resultater – snakket hun med en jente som sa hun kunne havnet på kjøret igjen dersom hun ikke hadde blitt stilt krav til fra dag én da hun søkte om sosialhjelp. Åikke stille krav er ikke «snilt», men vil i mange tilfeller innebære å gi opp folk. Det gjør ikke Høyre.

Se også Torbjørn Røe Isaksens blogg.