Som saksordfører har Graham fått med seg regjeringen på et kompromiss som vil åpne opp arbeidslivet for eldre arbeidstakere.

I forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Frp om å øke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 75 har Høyre og Krf inngått et kompromiss med regjeringspartiene som innebærer at problemstillingene rundt aldersgrenser i arbeidslivet vil bli utredet i sin fulle bredde.

– Regjeringen har tidligere vært steile motstandere av å øke aldersgrensene, men vi er glade for at de nå endelig innser at tiden er inne for en endring. Dagens grense på 70 år ble satt i 1917! Den er gått ut på dato for lengst, og med en ny, fleksibel pensjonsordning på plass er det uholdbart å beholde en slik tilfeldig satt grense, sier Graham.

Det opprinnelige representantforslaget innebar et forslag som kun ville ha endret aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Stortinget ber nå regjeringen ta opp feltet i sin fulle bredde – ikke bare grensene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, men også de forskjellige særaldersgrensene og de såkalte bedriftsinterne aldersgrensene på 67 år.

– Denne saken viser at det nytter å drive politikk, også om man er i opposisjon, avslutter Graham.