- Det lokale selvstyret har blitt svekket under de rødgrønne, og regjeringen har skapt et enormt forventningsgap ute i kommunene, sier Trond Helleland, Høyres kommunalpolitiske talsmann.

Årsaken til dette mener Helleland, er at de rødgrønne har kommet med store løfter fra nasjonalt hold som det ikke følger penger med. Kommunene har i løpet av de siste årene blitt stadig mer avhengige av staten gjennom endringene i inntektssystemet. Dette vil Høyre gjøre noe med.

- Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I dag legges det for lite vekt på hva kommunen og dens innbyggere skaper, og dermed styrkes heller ikke lokaldemokratiet. For Høyre er det viktig å vri inntektssystemet over fra å være et system for statlige politiske føringer over til et system som legger til rette for, og belønner innovasjon, vekst og kreativitet, sier Helleland.

Samtidig understreker han at det er viktig å fremheve verdien av at kommunenes inntekter har lokal forankring. Målet om at en andel av lokale skatteinntekter skal tilfalle lokalsamfunnet er basert på ønsket om å styrke koblingen mellom de som betaler skatten, de lokale beslutningstagerne, og brukerne av tjenestene.

- Det betyr at når kommuner klarer å skape verdier, bør de ha noe igjen for dette. Mindre statlig overføringsavhengighet og høy lokal finansiering av kommunale tjenester, vil bidra til å styrke det lokale selvstyret og bidra til bedre tjenester i kommunen, avslutter Trond Helleland.