- Regjeringen har slutta seg til innholdet i den nye bokavtalen som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har forhandlet frem. Avtalen ivaretar kulturpolitiske omsyn godt, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) i en pressemelding.

Bokavtalen gjelder for omsetning av både skjønnlitteratur og faglitteratur. Den nye avtalen viderefører dagens avtale med en forpliktende fastprisordning for medlemmene i foreningen, både på papirbøker og e-bøker.

Avtalen viderefører også litteraturabonnementsordninger og leverings- og skaffeplikt. Endringen avgrenser adgangen til å utløse nye fastprisperioder for nye utgaver av samme bokversjon. E-bokutgaven får fripris når en pocketutgave blir lansert. Det blir også lagt bedre til rette for strømmetjenester.

Den nye unntaksforskriften vil gjelde i to år og løper ut 31. desember 2016.