Høyre har ved flere korsveier fremmet forslag om opphør av forbudet mot politisk reklame. Sist gang saken var opp til behandling i 2006 ble forslaget stemt ned av de rødgrønne. Nå viser det seg at forbudet er i strid med menneskerettighetene.

- Dommen gir gode signaler i forhold til ytringsfrihet og et levende demokrati. Det er ikke lenger er skille mellom TV eller andre medier som Internett og avis. Dette må nå vår lovgivning ta høyde for, sier Olemic Thommessen.

Kringkastingsloven må endres
Høyre vil kreve at vi får endret vår nasjonale lovgivning i tråd med menneskerettighetene.

- Vi kan ikke leve med at vi har et regime i Norge som er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene i menneskerettighets-erklæringen. Dagens vedtak er i tråd med Ytringsfrihetskommisjonens vurdering om at politisk reklame bør tillates. Ethvert inngrep i ytringsfrihetsbestemmelsene, skal være svært godt begrunnet. Forbud mot politisk reklame er ikke godt nok begrunnet. Jeg tror politisk reklame på TV vil vitalisere valgkampen og styrke det politiske engasjementet, avslutter Thommessen.

Eksempel på politisk tv-reklame: Mahogny-Mats
Som et eksempel på en politisk tv-reklame kan man se videoen Mahogny-Mats, som er et selvironisk og uhøytidlig videoklipp som Høyres søsterparti i Sverige, nye Moderaterna, laget til valgkampen 2006.

Filmen ”Mahogny-Mats” handler om en bygningsarbeider som, til sine arbeidskameraters forbauselse, har en Fredrik Reinfeldt t-skjorte på seg. Poenget var å signalisere til de svenske velgerne at Moderaterna var det nye arbeiderpartiet i Sverige, som best kunne sikre økonomien og jobbene.

Videoen fikk stor oppmerksomhet, og plasserte seg på første plass på bubblare.se (Sveriges svar på Youtube), et nettsted der hvem som helst kan publisere og se på videoklipp. Mahogny-Mats hadde 26.698 visninger i valget 2006, og er nå oppe i 68.518 visninger.

Les også denne saken:
Strålende nyheter for ytringsfriheten!