- Når det er blitt kjent at samrøret mellom Ap og Røkke har tappet staten for verdier og kostet skattebetalerne dyrt, er det ganske utrolig at Bøhler ber om å spille vekk enda mer av skattebetalernes penger. Dette blir som å foreslå flere skjær i sjøen etter en katastrofal båtulykke sier Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre.

Han retter også hardt skyts mot selve forslaget.

- Bøhlers forslag er en trussel mot norske arbeidsplasser og den langsiktige velferden. Norge trenger et sterkere og mer mangfoldig privat eierskap, ikke mer stat. De siste årene har den rødgrønne regjeringen tappet private bedrifter gjennom en stadig høyere eierbeskatning. Det gjør at arbeidsplassene er mer usikre i møte med finanskrisen og nedgangen i økonomien, sier Sanner.

- Høyre vil at staten skal opptre som en profesjonell eier i de selskapene staten er medeier. Vi har ikke behov for økt statlig eierskap, men et sterkere og mer mangfoldig privat eierskap. Sanner viser til at suksessen til Statoil og Telenor ikke knytter seg til statlig oppkjøp, men at selskapene har fått private medeiere, avslutter Sanner.