Hvert år står rundt 6.500 nybakte fedre uten rett til å ta ut fedrekvoten, fordi barnets mor ikke har hatt jobb og inntekt før barnet ble født.

- I dag kan far ha jobbet i tyve år og betalt skatt og trygdeavgift, uten å få mulighet til å ta ut fedrekvoten fordi ordningen er avhengig av mors inntjening. Slik diskriminerer lovverket flere tusen menn, sier Høyres familiepolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til Aftenposten.

Hun sier at dersom Høyre kommer til makten, vil de fjerne hele fedrekvoten. Men så lenge ordningen består, ønsker partiet å «å likestille mødre og fedre som omsorgspersoner».

En slik utvidelse er beregnet av Finansdepartementet til koste mellom 350 millioner kroner og 650 millioner kroner i året.

Høyre vil finansiere ordningen med å trekke inn den ekstra uken i foreldrepermisjonen - forbeholdt far - som de rødgrønne foreslår i statsbudsjettet for neste år.

- I stedet for å øke foreldrepermisjonen med en uke, vil vi få slutt på diskrimineringen av mange fedre. Det er en omprioritering på budsjettet vårt, sier Helleland.

Høyre ønsker forøvrig at mor og far selv skal bestemme hvordan permisjonstiden fordeles mellom mor og far.