Jeg mener vi må utrede en ny kommunemulighet med alle de 6 kommunene i Grenland, da får vi en slagkraft og stor spennvidde. Da inkluderer vi og viser at vi blir et kraftsenter midt mellom Oslo-regionen og Kristiansand-regionen.

Men hva handler egentlig kommunereform og etablering av en ny kommune om - sånn egentlig?

For meg handler det om at jeg ønsker det samme for mine barn, barnebarn og oldebarn som det jeg har opplevd i mitt liv. Nemlig trygge og gode oppvekstvilkår i et lokalsamfunn nært venner og familie og med utdanning- og jobbmuligheter i det samme miljøet.

Over lengre tid har vi i Grenland og Telemark kjempet om de samme innbyggerne og de samme arbeidsplassene uten å lykkes i særlig stor grad. Vi har svært liten befolkningsvekst, i noen kommuner er det faktisk befolkningsnedgang. Og det handler ikke bare om at vi ikke har byggeklare tomter. Vi har heller ikke attraktive arbeidsplasser som trekker nye innbyggere til oss fra andre fylker og regioner.

Får å kunne gi innbyggerne i Bamble - som jeg elsker av hele mitt hjerte - og innbyggerne i Grenland og Telemark - som jeg forøvrig også har et bankende hjerte for - må vi ha inntekter. Skal vi få inntekter til en kommune må vi i hovedsak ha rammeoverføringer fra staten og skatteinntekter fra innbyggerne. Da må vi ha innbyggere i som gir oss det, nemlig enda flere unge mennesker som vil bygge og bo hos oss.

Næringslivet har sagt det lenge - det er tungt å få til noe når kommunene "krangler" om kommunegrenser i Grenland. De ønsker et kraftsenter midt mellom Oslo/Drammen og Kristiansand. I Grenland har vi en fantastisk flott havnestruktur og vei og bane er straks på plass. Frierområdet er svært sentralt for landbasert industri og det vil være helt naturlig for etablering av statlige arbeidsplasser i en regionkommune på vel 100.000 innbyggere. Det vil gi oss den veksten vi trenger. Da gjør vi noe nytt for fremtidens generasjoner, da tar vi på alvor de utfordringer vi står overfor.

Men det er jo ikke slik at det ikke vil være utfordringer i en kommunereform. Dette krever politisk lederskap og det krever evne til å sette seg inn i de nye oppgavene kommunene skal overta fra fylkeskommunen/staten. Det vil kreve stor grad av samarbeidsevne og klokskap og ikke minst evne til å lytte og vise raushet.

For ved en etablering av en ny kommune så er det ikke gitt at den nåværende største kommunen skal være den dominerende i en ny kommune. Her må vi se på strategi ut i fra lokaliseringer og hva som er best mulig for innbyggerne.

Det å løfte blikket og se inn i fremtiden kan være en krevende øvelse.

Kommunereformen er en reform for fremtidens generasjoner. Da er det synd at det er mennesker på 60+ som skal være bremseklosser i denne prosessen!