En av tankene bak handlingsregelen er nettopp at vi skal bruke avkastningen av oljeformuen på å ruste oss for fremtiden. Da er forskning og utdanning, bedre veier og bedre rammebetingelser for næringslivet essensielt. Da Høyre satt i regjering sist, brukte vi ni av ti nye oljekroner på å øke bevilgningene på disse områdene.

-Derfor vil jeg servere en utfordring til Jens Stoltenberg dagen før regjeringen møtes sin siste budsjettkonferanse, og da mener jeg ikke den siste i denne perioden, men den siste noensinne.

Arbeidsmarkedet
Finanskrisen (og et NAV-system i krise) gjør at flere folk står i fare for å bli permanent uføretrygdede, at ungdommer risikerer å være voksne før de kommer inn i arbeidslivet og i mellomtiden klarer seg på sosiale stønader.

- Vi må bruke krisetiden til å forberede oss på det som skal skje etter krisen. Når arbeidsmarkedet løsner må vi sørge for at de som tok yrkesutdanning også fikk være lærlinger.

Erna Solbergufordrer Jens Stoltenberg til å garantere at lærlingeavgiften skal vekk så flest mulig får fullført utdannelsen sin sånn at ungdom også står klar til å fylle jobbene når tidene blir bedre.

- Vi må sørge for at færrest mulig voksne sliter med basiskompetanse som lesing og skriving, for da vil de fortsatt holdes utenfor arbeidslivet selv om det blir lettere for de fleste å få seg jobb.

- Kan Jens Stoltenberg garantere det kommer mer penger til å sørge for økt kompetanse for dem som står utenfor arbeidsmarkedet, slik at man ikke blir uføretrygdet men kommer i jobb igjen når tidene blir bedre?

Veier
- Veiene våre må være bedre enn i dag når trafikken tar seg opp og flere varer igjen skal ut av Norge.

- Kan Jens Stoltenberg garantere at norske veier skal få et betydelig løft og at de skal bygges raskere enn i dag sånn at kostnadene for norsk næringsliv er lavere når tidene blir bedre?

Skole og forskning
Norsk skole må være bedre enn i dag, fordi det er der grunnlaget for å klare seg i arbeidslivet legges for mange av dem som skal ut i arbeid når denne krisen er over, men også fordi det kommer kriser etter denne; og jo mer kunnskap et samfunn har jo lettere er det å komme seg gjennom en krise på en best mulig måte.

- Kan Jens Stoltenberg garantere det kommer et betydelig løft på forskning og utvikling, ikke et videre hvileskjær slik at vi ligger i front på forskningen og har nye bedrifter og produkter å tilby når tidene blir bedre? Kan du garantere dette, ikke bare gjennom høytsvevende retorikk, men gjennom konkret politikk og i kroner og øre på statsbudsjettet?