Dagbladet har fått tall fra Finansdepartementet som viser at underskuddet nå er hele 200 milliarder kroner regnet om til dagens verdi. Generasjonsregnskapet viser Norges framtidige utgifter og inntekter.
Dersom skattenivået ikke skal økes for barn og barnebarn, bør det offentlige budsjettet kuttes med - eller skattene økes med - om lag 10,5 prosent.

Foss mener Stoltenberg burde gjort mer for å rette opp underskuddet de siste fem årene.

- Dette er jo enda mer alvorlig når vi ser at oljeproduksjonen går ned og ikke gassen klarer å veie opp. I dag skyver vi problemene over på neste generasjon, sier Foss til Dagbladet.

Høyre-representanten mener Stoltenberg bør kommert sine egne utallelsr.

- Han var høy og mørk den gangen. Da burde han være mann nok til å gjøre opp selv og ikke overlate det til andre, sier Foss.

Les hele artikkelen på dagbladet.no