Denne uken fikk Asker-ordfører Lene Conradi, som har tatt initiativ til ordføreroppropet, svar fra statsministerens kontor (SMK). Et kort møte for å overlevere oppropet personlig kunne dessverre «ikke la seg innpasse i statsministerens fastlagte program».

- Jeg er skuffet, fordi oppropet har samlet så bred støtte. Begrunnelsen for avslaget er litt merkelig, siden vi har sagt vi kan komme når som helst og ikke har bedt om mye av hans tid. Samtidig respekterer jeg at statsministeren er travel, og ikke fant å kunne prioritere dette, sier Conradi tilKommunal Rapport.

Senterpartiet sa ja til momsfritak
Det er på det rene at det også er et flertall på Stortinget for momsfritak. Senterpartiets landsmøte gikk nå nettopp inn for momsfritak for frivillige organisasjoner.Likevel stemte partiet denne uken ned et representantforslag fra KrF som til forveksling er lik Sps landsmøtevedtak. Sp kan paradoksalt nok ikke velte regjeringens frivillighetspolitikk, til tross for at Stortinget behandler et forslag som Sp er helt enig i.

- Regjeringen legger i stedet opp til å trappe opp støtten til frivillig sektor med like mye som sektoren betaler i moms. Men de frivillige organisasjonene vil mye heller ha skattekuttet, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner i en kommentar til hoyre.no.

- Å gi pengene over statsbudsjettet gir myndighetene større mulighet til å styre pengene til de virksomhetene myndighetene mener fortjener det mest. At et parti som SV vil fjerne statsstøtte til organisasjoner som har en ideologi partiet ikke liker, viser at det er stor forskjell på om pengene kommer som offentlig støtte eller som resultat av reduserte skatter.

- SV og Arbeiderpartiet bør kjenne sin besøkelsestid, og bidra til å fjerne momsen for frivillig sektor - i tråd med det alle andre mener er fornuftig.

Jan Tore Sanner har engasjert seg sterkt i saken, og tok inititivet til å starte Facebook-gruppen mot frivillighetsmoms, som har fått stor oppslutning.

Høyre oppfordrer alle som enda ikke er medlem til å delta i Facebook-gruppen "Momsfritak for frivillige organisasjoner" (som raskt nærmer seg 10.000 medlemmer).