Gjennom årene har han vært leder, nestleder og parlamentarisk leder i Høyre, stortingsrepresentant og stortingspresident. Benkow så fascismens herjinger på nært hold, og mistet deler av sin familie til gasskamrene. Resten av sitt liv brukte han til å bekjempe rasisme og fremmedfrykt, og til å fremme toleranse, forståelse og respekt for forskjeller.

- Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes, uttalte han. For Høyre har Jo Benkow også vært en viktig sosialpolitiker. Hans engasjement for godt utbygde offentlige velferdsordninger, og understrekning av vårt sosiale ansvar, preger partiets politikk i dag. Han var en varm forsvarer av velferdsstaten på konservative premisser.

Blant hans aller siste verv i Høyre var å lede juryen som velger ut mottagerne av Sjur Lindebrækkes menneskerettighetspris. Som menneske vil vi huske Jo Benkow som varm, glad, forståelsesfull og lojal.

Vi minnes Jo Benkow med stolthet. Hans ord og tanker vil inspirere stadig nye generasjoner konservative politikere. Vi vil savne ham dypt. I dag deler vi vår sorg med hans familie og hans kjære Annelise.

Erna Solberg

«Alternativer» til blomsterhilsen

Gaver kan gis til SOS-barnebyer, konto 8380 08 73730. Betaling merkes«Migdal Haemek».

Gavene vil bli øremerket SOS-barnebyen Migdal Haemek, som ligger nær Nazareth i Israel. Foruten en SOS-barneby for barn uten foreldreomsorg, driver SOS-barnebyer flere programmer for barn i lokalmiljøet som lever i svært vanskeligstilte familier. Annelise og Jo har besøkt denne barnebyen, og har i flere år vært faddere.