Det har vært samtaler med regjeringens støttepartier, som dessverre ikke nådde frem. I samtalene kom man ganske langt på hvilke strukturendringer man kan bli enige om. Uenighetene er først og fremst på ramme, selv om regjeringspartiene var villige til å strekke seg langt. For regjeringen har det vært viktig å holde fast på forhandlingsinstituttet og ikke utfordre dette, slik både samarbeidsavtalen og regjeringserklæringen bygger på. Det er våre samarbeidspartier inneforstått med.

Det er nå Stortinget som må finne en løsning på jordbruksoppgjøret, i henhold til de tidsfrister Stortinget har.

Nå er det opp til de fire samarbeidspartiene, V, KrF, FrP og Høyre å finne en felles løsning. Det har de fire partiene i dag uttalt at de ønsker. Det er viktig for norsk Landbruk, sier Frank Bakke- Jensen i næringskomiteen.