I 2008 vedtok bystyret i Drammen en handlingsplan som skal gjøre Drammensskolen til Norges beste skole. Det ble opprettet et kompetansesenter med eksperter på hvert av basisfagene som driver veiledning overfor Drammenslærerne.

På sitt besøk ved kompetansesenteret fikk Erna Solberg presentert de viktigste strategiene for å løfte elevenes resultater i Drammen. To kjernepunkter var rekruttering av nye lærere og kompetanseheving for lærere og skoleledere.

Høyre mener at satsing på lærere er det viktigste tiltaket for å sikre kunnskap i skolen.

- Vi vil gjøre det så meningsfullt å være lærer at de som starter i yrket ikke kan tenke seg å forlate skolen. Dette skal gi oss verdens beste skole, sier Solberg.

Høyrelederen fikk også besøke Drammens nyeste ungdomsskole, Marienlyst.

Vil gjøre læreryrket til et drømmeyrke

Drammensskolen - Norges beste skole