- Ikke la det være noen tvil: Arbeidsminister Robert Eriksson gjør en formidabel jobb. Men politikk er ikke en statisk øvelse, den utvikler seg, som samfunnet utvikler seg. Partiene skal være de viktigste politiske verkstedene, og skal vi klare det er vi nødt til å utfordre oss selv, sier Stefan Heggelund (H) til Dagbladet, før han legger til:

- Høyre har en politikk på dette området som vi mener er god, og som regjeringen følger opp. Men vi har fortsatt en stor utfordring med utenforskapet. Så hvor går de neste stegene?

Heggelund som selv sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, skal lede et utvalg for Høyre som skal jobbe fram mot stortingsvalget i 2017 med å utvikle ny arbeidslivspolitikk som skal spilles inn i programprosessen.

Han har allerede pekt ut fire områder for debatt;Nasjonalt definert videreutdanning for Nav-ansatte, dialogen med lokalt næringsliv må forbedres, færre datasystemer og mer automatisering for å avlaste Nav-ansatte, og bedre delingskultur for å sikre at prosjekter med gode resultater videreformidles i Nav-systemet.

- Vi avgrenser ikke dette til ett politisk fagområde. Vi har en rekke mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet, til tross for at de vil inn. Vi er nødt til å se på en rekke ting. Noe av det handler om Nav. En annen ting er frafallet fra videregående skole. Her vet vi at én av fire havner på uføretrygd, sier Heggelund til Dagbladet.

- Høyres politikk her er drivende god. Men det er liten tvil om at utviklingen vi står overfor er såpass komplisert at vi er nødt til å videreutvikle politikken.

Les hele saken i Dagbladether.