I forrige uke oppsummerte regjeringen arbeidet dette året. Statsministeren la vekt på den nyesikkerhetssituasjonenvi nå lever i, og at kampen for frihet og demokrati må utkjempes hver eneste dag. I tillegg blenorsk økonomi som går inn i mer usikre tider, og behov for omstilling fra sterk oljeavhengighet til et næringsliv som har flere ben å stå på, vektlagt.

- Det er ikke et nytt budskap fra Høyre – tvert i mot har vi løftet utfordringen gjennom flere år, sier Solberg.

Denne høsten har vi kommet til et vendepunkt der vi for alvor merker konsekvensene av lavere olje- og gassaktivitet. Heldigvis er norsk økonomi solid, regjeringens statsbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen og vi følger utviklingen nøye. Regjeringen tar mange grep for å skape trygge arbeidsplasser og styrke norsk konkurransekraft. Her er noen av grepene:

- Vi gjennomfører etlærerløft. Ingenting betyr mer for elevenes læring enn gode lærere. I 2015 vil mer enn 5.000 lærere få etter- og videreutdanning – mer enn det dobbelte enn i 2013. Det er viktig for vår fremtid.

-Samferdseler en budsjettvinner med en satsing 25 prosent større enn i 2013. Belønningsordningen for kollektiv er utvidet, vedlikeholdsetterslepet reduseres og vi bygger mer vei og bane. Det er viktig for å styrke norsk konkurransekraft.

- Et sterktforskningsbudsjett, sa Arvid Hallén i Forskningsrådet. Regjeringen prioriterer 4,5 prosent vekst til forskning, utvikling og innovasjon. Neste år passerer budsjettet 30 milliarder. Det er viktig for å skape ideene vi kan leve av i fremtiden.

- Klimateknologifondet styrkes kraftig. Det gjør at Enova kan gi støtte til grønne prosjekter som kan skape trygge arbeidsplasser. Hydro får nå 1,55 mrd i støtte til uttesting av verdens reneste produksjonslinje for aluminium på Karmøy.

- Vi har redusert skattene på arbeid og eierskap. Redusert formuesskatt er viktig for å styrke norske investeringer i norske arbeidsplasser.

- Vi skal ruste Norge for fremtiden, men samtidig løser vi viktige oppgaver i dag. Vi må tette hull i vårt sosiale sikkerhetsnett, og fornye, forenkle og forbedre velferdstjenestene våre.

- Høyre lovet før valget en bedre kreftbehandling. Nå innfører vi pakkeforløp for kreftsykdom der pasienten er i sentrum. Det vil forhåpentligvis gjøre at enda flere blir frisk, og at færre mister sine kjære.

- En forutsetning for et godt samfunn er trygghet. I et år der sikkerhetssituasjonen har endret seg til det verre styrker regjeringen norsk sikkerhet og beredskap, blant annet med en sterk satsing på politiet som får 400 millioner mer og 350 nye stillinger

- Skal vi bekjempe barnefattigdom må vi hjelpe foreldrene med stønad, men vi må også ha målrettede fattigdomstiltak. Regjeringen innfører moderasjonsordning på barnehageprisen, og øker stipendet for barn av foreldre med blant de laveste inntektene.

- Høyre leverer i regjering slik vi har lovet før valget. Ikke alle våre forslag er like populære, men de er nødvendige for å ruste Norge for fremtiden. I det vi går inn i 2015 med lokalvalg skal vi huske at regjeringen har oppnådd mange politiske resultater, og vi har styrket kommuneøkonomien.

- Med det ønsker jeg deg en riktig god jul!, avslutter Erna Solberg.