Det betales i dag 25 pst. merverdiavgift på importerte varer, enten de importeres av en bedrift eller en forbruker. Fra og med 2015 vil det ikke innkreves slik avgift for varer under 350 kroner inklusiv frakt og forsikringskostnader. Dette er en god og forbrukervennlig økning av grensen, som tidligere var på 200 kroner.

Høyres løsninger:

  • Heve grensen for moms- og tollfritak ved privat import.
  • Forenkle tollbehandlingen.
  • Beholde et importvern, men samtidig redusere tollmurene av hensyn til norske forbrukere og norsk matvareindustri.

Har du spørsmål til Høyre om tollgrensen som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.