De siste månedene har flere vært på banen og tatt til orde for å avkriminalisere narkotika. Før jul sa SVs Bård Vegar Solhjell det, og i dagens VG mener politimannen Iver Stensrud det samme. Han får ikke støtte i resten av politiet. Det er det god grunn til mener Bent Høie.

- Avkriminalisering av bruk og fortsatt forbud mot salg og import av narkotika vil opprettholde det kriminelle markedet, og gjøre det lettere for selgere og kriminelle, sier Høie.

Høyre mener muligheten til også å straffe bruk og besittelse er viktig.

- Det gjør det lettere å ta de kriminelle bakmennene og selgerne deres. Det gjør det også mulig å gripe inn mot ungdom som er tidlig i ruskarrieren og ikke har utviklet noen avhengighet. Det kan begrense narkotikabruken i samfunnet, sier Høie.

Han minner om at kampen mot narkotika handler om mer enn de mest slitne heroinbrukerne, men også er kampen mot kokain, amfetamin, ecstasy, det kjente voldteksdopet GHB og andre kjemiske stoffer.

- Åavkriminalisere betyr lite for de tyngste narkomane, og gjør først og fremst hverdagen enklere for kriminelle, selgere og de mest resurssterke brukerne, sier Høie.

Kampen mot disse må vi ikke tappe ned, men opp, mener han, og viser til behovet for å styrke politiet med mer personell og ressurser. Avkriminalisering er ifølge Høie et sidespor i debatten, som heller bør handle om hvordan man kan gi et løft for tilbudet til de rusmiddelavhengige og gi dem en vei ut av rusmisbruket.

- Det er ikke riktig at politiet løper rundt og jager de mest slitne narkotikabrukerne for besittelse av brukerdoser. Det innrømmer også Stensrud i dagens VG, når han beskriver sine egne møter med dem.

Høie peker på at det er narkotika og finansieringen av den som ødelegger hverdagen for de tyngste narkomane. Derfor vil Høyre først og fremst styrke behandlingstilbudet til disse, som er blitt svekket under den rødgrønne regjeringen. Som Einar Aas, leder for politiets seksjon for organisert kriminalitet i Oslo, sier til VG i dag: "Problemet er ikke loven, men mangel på behandlingsplasser".

Høyre vil trappe opp bevilgningene, styrke rehabiliteringstilbudet for de som mottar legemiddelassistert behandling (LAR), bedre rammene for private og ideelle behandlingstilbud, kutte ventetidene på behandlingsplass og gi et godt oppfølging og etterverntilbud etter behandling.

- Høyre kjemper en hard kamp mot regjeringen for å gi et bedre behandlingstilbud til narkotikabrukerne. Er det de tyngste brukerne man er opptatt av, burde man droppe debatten om avkriminalisering, og heller sørge for at behandlingen er der for brukerne når de trenger den, avslutter Høie.