av Afshan Rafiq, tidligere stortingsrepresentant for Høyre

Alle de fredelige markeringene for Gaza over hele verden viser hvor sterkt engasjementet er for å få fred i Midt-Østen. Kampen for fred har også samlet alle menneskene i Norge uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det gir også et sterkt signal om at vi alle bryr oss og ikke stiller oss likegyldige til de umenneskelige overgrepene på sivilbefolkningen i Gaza.

Situasjonen der er meget prekær. For meg er det viktig å vise at dette ikke handler om å være for eller mot Israel, men mot den overdrevne krigføringen som rammer sivile både i Palestina og Israel.

Denne krigen handler om uskyldige ofre, enorme lidelser og ødeleggelser. Denne krigen handler om de uskyldige barna som lemlestes og drepes. Den handler om de uskyldige kvinner og menn som utsettes for overgrep og drepes. Det er disse som fortjener våre tanker og solidaritet. Vi har en plikt til å hjelpe disse som medmennesker.

Det gjør meg veldig trist når jeg tenker tanken på at mens vi sitter her kjemper mange barn og voksne for å overleve i Gaza. 80 % av de drepte hittil er sivile. Over 30 % av dem som har blitt drept så langt er barn. For meg er dette helt meningsløst!

Jeg ønsker med denne appellen å gi et klart signal om at innbyggerne i Gaza må sikres nødvendig mat, medisiner og annen hjelp. De må gis full humanitær tilgang til krigsområdene. Krigshandlingene må opphøre med umiddelbar effekt fra begge sider.

En ikke-militær internasjonalinnsats som fører til en to-stats løsning er helt nødvendig for varig fred mellom Palestina og Israel.

Begge landenes befolkning fortjener stabilt, demokratisk og fredelig styresett. La oss håpe og be for at de får oppleve det i den nærmeste fremtid.

Målet for enhver som virkelig tror på fred må uten tvil være å forsøke enhver hederlig utvei for å berge freden. Verden har sett mange eksempler på at krig kun avler forhold som igjen avler krig. La oss alle arbeide sammen for fred!