Like før Jul ble den kinesisk professoren Wo Weihan henrettet med et hodeskudd. EU kom med en kraftig fordømmelse av Kina. Den rødgrønne regjeringen valgte taushet.

- Jonas Gahr Støre bør skamme seg. Er det frykten for å miste noen kommersielle kontrakter, eller er det SV sin manglende vilje til å stå opp mot de siste kommuniststatene som er den egentlige grunnen til at de rødgrønne holder seg for øynene når Kina bryter menneskerettighetene?spør Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

- Denne saken gjør meg sint og lei. Vi er privilegerte i Norge som lever i et demokrati og kan ta menneskerettigheter for gitt. Det bør forplikte oss til å vise engasjement når mennesker i andre deler av verden fengsles, trakasseres eller i verste fall blitt tatt livet av på grunn av politisk engasjement, eller får krenket andre menneskerettigheter.

- Professoren Wo Weihan ble anklaget for spionasje. EUs fordømmelse knytter seg både til bruk av dødsstraff, men også de sviktende vilkår som lå til grunn for domfellelsen. En rekke tredjeland sluttet seg til erklæringen, herunder Island, Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, Albania og Kroatia, men altså ikke Norge. Begrunnelsen fra Jonas Gahr Støre for ikke å slutte seg til EU har skiftet. Det virker nesten som de har lett etter en begrunnelse, sier Sanner.

Les mer på Jan Tores Sanners blogg.