Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne, møtte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen til debatt i politisk kvarter 9.mai. Temaene var mobbing i skolen og friskoler.

Rapporten som oppsummerer fylkesmennenes tilsyn med kommuner og skoler viser at 315 av 364 kontrollerte skoler fikk pålegg. På elevundersøkelsen svarer 8,5 % av elevene at de blir mobbet flere ganger i måneden. Dette tallet har vært stabilt i flere år.

God læringsmiljø

- Dette viser at vi har mye å gjøre i arbeidet mot mobbing i skolen. Altfor mange elever får skolehverdagen sin ødelagt. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring, mener Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Høyre er opptatt av langsiktig arbeid mot mobbing. Derfor arrangerte vi nylig i samarbeid med Fremskrittspartiet et seminar om mobbing i skolen. Der fikk vi mange nyttige innspill om hvordan vi kan ta arbeidet videre

Proaktive

- Vi må være langt mer proaktive i kampen mot mobbing. Dette er en sak som ikke egner seg for kampanjearbeid i skolen. Vi må satse på langsiktig arbeid, god skoleledelse og klare regler, mener Aspaker. Kunnskapsministeren hadde mobbing som en av sine topp 3 viktigste saker da hun tiltrådte, og det betyr at Halvorsen må skjerpe seg. Høyre vil advare mot at mobbemanifestet blir en sovepute. Ikke før de lokale mobbemanifestene er omsatt i konkrete handlingsplaner som etterleves ute på den enkelte skole, først da kan statsråden si seg fornøyd, poengterer Aspaker.