Av Mudassar H. Kapur, Stortingsrepresentant for Høyre (publisert i Klassekampen)

Foreldre har og skal ha det viktigste ansvaret, men det er også slik at nabolaget, skolen, politiet, barnevernet, frivilligheten og idretten i våre nærmiljø utgjør ”landsbyen” som hjelper oss med å skape den nødvendige tryggheten rundt barna.

Vi, alle borgere av landet – uansett bakgrunn, må kjenne vår plikt til å motarbeide krefter som forherliger drap og terror. Som nasjon har vi tidligere bekjempet og stått samlet i mot slike radikale krefter før.

Derfor må kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid sees i sammenheng der alle disse aktørene bidrar til å gi barn og unge de riktige rammene under oppveksten og sørger for at det ikke vokser opp barn i våre lokalsamfunn som søker tryggheten i ekstreme miljøer fordi de står alene i sitt eget.

Vi må selvsagt ha strenge lover som gjør at man kan slå hardt ned på utviklingen av ekstreme miljøer. Man skal ha en dialog med både menigheter og moskeer og teologene må imøtegå feiltolkninger av religionen og vise den rette veien. Men du og jeg har også en jobb å gjøre i våre lokalsamfunn. Hvordan forebygger vi at barn og unge etter hvert vokser inn i disse miljøene?

Jeg mener et godt eksempel på dette er SaLTo programmet. SaLTo er altså samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt med fokus på blant annet forebygging av ungdomskriminalitet, skolemegling og oppsøkende sosialt arbeid. Vi ser stadige bevis på at ekstreme miljøer ikke nødvendigvis er et storbyfenomen. Jeg vil oppfordre samtlige kommuner til å gå gjennom sine planer for forebyggende arbeid i samarbeid med politiet, skolen og barnevernet for å nevne noen. På denne måten sørger vi for å skape et arbeid som er synkronisert med de reelle utfordringer lokalsamfunnene står overfor.