- Alle elever har rett til en skolehverdag uten mobbing og krenkelser. Dette er noe alle som er opptatt av skolen må jobbe for, også vi som politikere. Derfor har jeg sett frem til å motta Djupedalutvalgets anbefalinger og kommer til å sette meg grundig inn i dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er ingen enkel oppgave å få slutt på mobbing, men det skal like fullt være nulltoleranse for mobbing både i og utenfor skolen. Djupedalutvalget fremmer en rekke forslag, blant annet knyttet til lærerutdanningen og skoleledelse i tillegg til en rekke andre områder. Kunnskapsdepartementet vil nå både vurdere tiltakene enkeltvis og se hvordan de påvirker hverandre.

Det grunnleggende arbeidet for å redusere mobbing må skje på den enkelte skole. Det er lærere, medelever og foreldre som kan ta de konkrete grepene som får slutt på mobbingen. Det viktigste er at vi får mer aktivitet og mer effektiv oppfølging av mobbesakene i skoler og kommuner. Endringene skal først og fremst skje nær eleven.

- Vi har ikke alle svarene, men dette er et tema vi er har et sterkt engasjement for. Alle ha rett til en mobbefri skolehverdag, og jeg ønsker jeg alle gode forslag velkommen. Vi vil nå sende utvalgets rapport ut på høring og jeg ser frem til å få elevers, læreres, foreldres og kommunenes synspunkter på forslagene. Sammen kan vi lykkes i kampen mot mobbing, sier Røe Isaksen.