Norge har et høyt kostnadsnivå og at vi er avhengige av at arbeidslivet har den nødvendige fleksibilitet til å gjøre raske omstillinger, bedre konkurranseevnen og sikre norske arbeidsplasser. Samtidig må vi sikre at norske arbeidstakere fortsatt har gode, trygge jobber der de beskyttes mot urimelig arbeidspress. Hvordan kan vi finne frem til den riktige balansen mellom disse to hensynene?

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden vil være representert i panelet:

  • Lise Blyverket, arbeidsgiverforeningen Virke
  • Jon Hustad, journalist i Dag og Tid
  • Knut Aarbakke, leder i Akademikerne
  • Tore Eugen Kvalheim, leder i YS

Møteleder: Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen

Tid: lørdag 5.mai kl 12:15-13:45

Sted: Landsmøtehotellet

Påmelding: til delta@hoyre.no. Merk med ”påmelding til lunsjeminaret Norsk arbeidsliv: Kan fleksibilitet og trygghet forenes?”

Vel møtt!