Mer kunnskap i norsk skole er et av de viktigste målene for Høyre. Bedre lærere og tidlig innsats er avgjørende for å få dette til. En myk og forsiktig innføring av karakterer vil sikre tydeligere tilbakemelding på et tidligere tidspunkt. Høyres landsmøte vedtok i mai i år å gå inn for karakterer i barneskolen. Nå er det klart hvordan dette skal innføres, skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

– Vi vil ha tallkarakterer i basisfagene norsk og matematikk fra 5. klasse. I 6. eller 7. – beslutningene kommer senere – skal dette utvides med karakter også i engelsk ved større arbeider og i terminoppgjør, sier Aspaker til avisen.

Myk overgang

I dag går elevene fra ikke å få tallkarakter i noen fag på barnetrinnet, til å få tallkarakterer i alle fag på ungdomsskolen. OECD anbefaler i en rapport om norsk ungdomsskole at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen burde bedres. Allerede på barnetrinnet bør elevene få en forståelse av hva som forventes av dem, og de må få en innføring i hva tallkarakterer betyr. Derfor vil Høyre ha en myk og forsiktig overgang til karakterer, med start i to fag fra 5. klasse.

- En myk overgang med karakterer i basisfagene norsk, matematikk og engelsk, slik vi legger opp til, er viktig for å unngå at elever og foreldre får «sjokk» når elevene begynner på ungdomsskolen, sier Aspaker. Hun understreker at det også vil gi både elever og foreldrene en klarere forståelse av hvor eleven står.

Høyre og SV er uenig i tolkningen av OECDs råd. Høyre er opptatt av å gjøre elevene best mulig forberedt til skolehverdagen som venter dem på ungdomsskolen. Da må elevene på barneskolen få oppleve hvordan karakterer virker. Det hjelper ikke å bare fortelle dem om en skala fra 1 til 6.

Ikke mer byråkrati

Karakterene skal også gis på større prøver og elevarbeid, og oppsummeres i en terminkarakter som føres i vurderingsboken. Karakterene skal ikke telle for opptak til ungdomsskolen, og vil altså ikke utløse klagerett.

Aspaker avviser innføring av karakterer vil føre til mer byråkrati for lærerne.

– Vi mener byråkratiseringen ikke vil øke, siden det allerede arbeides med slike skriftlige elevvurderinger. Det trengs heller ingen klageadgang siden jo alle uansett kommer inn på ungdomsskolen, sier Aspaker.