Høyre har programfestet at vi vil innføre karakterer fra 5.klasse for å gi både eleven og foreldrene en klarere forståelse av hvor eleven står faglig.

Høyres primære modell har vært å gi tallkarakterer i norsk og matematikk til elever fra 5. klasse, i engelsk fra 6. eller 7. klasse. Dette ville etter Høyres syn kunne bidra til tydeligere tilbakemeldinger og en enklere overgang til ungdomsskolen, der det blir gitt karakterer i alle fag. Det ville også gi både eleven og foreldrene en klarere forståelse av hvor eleven står faglig.

Dette er ikke en del av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet at det ikke vil fremmes forslag om dette i inneværende stortingsperiode (2013-17). Det kan allikevel åpnes for begrensede forsøk med karakterer tidligere i skoleløpet der det er lokal tilslutning til dette.

Høyres løsninger:

  • innføre læringsmål for alle trinn, slik at elever, lærere og foreldre vet hva elevene forventes å ha lært på hvert årstrinn
  • gi samtlige elever og foreldre skriftlige tilbakemeldinger i basisfag fra 1. trinn

Har du spørsmål til Høyre om karakterer som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.