- Den verdigheten og motet som det japanske folket viser i denne ekstreme situasjonen er utrolig beundringsverdig. Landet har håndtert krisen på en måte som er uten sammenlikning, og jeg stoler på at de også fremover kommer til å håndtere krisen på best mulig måte.
- Norge må nå selvsagt bistå Japan med det de ønsker og har behov for. Både når det gjelder bistand i forbindelse med reaktorkatastrofen, og det de trenger av søk og redning etter jordskjelvet og tsunamien, sier Erna Solberg.