- Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke gjennomføring og kvalitet på den videregående utdanningen i Oppland, sier Høyre skolepolitiker i Oppland, Kari-Anne Jønnes.


Oppland har gjennom flere år hatt fritt skolevalg og en delvis stykkprisfinansiert videregående skole. Dette er en ordning elevene har satt stor pris på og benyttet seg av. Elevene har selv kunnet bestemme hvilken skole de vil gå på. Samtidig har Oppland en desentralisert skolestruktur med mange ulike skolesteder. Stadig flere elever har valgt en annen skole enn nærskolen og på de små skolene sliter med lave elevtall.

- Vi kan aldri vurdere skolens rolle som samfunnsaktør så viktig at det går på bekostning av skolens kvalitet og elevens utdanning, sier Kari-Anne Jønnes som lover å jobbe hardt for å beholde elevenes frie skolevalg i Oppland.