Høyre gjennomfører for tiden en åpen partihøring om Samhandlingsreformen. Høringen er sendt ut per e-post til alle Høyres organisasjonsledd, inkludert gruppeledere i fylker og kommuner, men Høyre vil også innhente innspill utenfra - fra fagmiljøene og alle aktuelle interessenter.

Høringssvarene vil bli oppsummert i et dokument som legges frem for Høyres Sentralstyre og Høyres stortingsgruppe for videre behandling.

På den nyetablerte bloggen om samhandlingsreformen vil du kunne møte Bent Høie via direktesendt video og stille spørsmål direkte via liveblogging. Klikk her!