I krisepakken regjeringen har lagt fram for Stortinget i dag, bevilges 242 millioner kroner til 460 nye sivile årsverk i politiet. Dette er tiltak Høyre har pekt på gjentatte ganger - uten å ha blitt hørt.

- Det er en hardt presset justisminister som i dag kommer på banen med en sårt tiltrengt styrking av politiet, sier Aspaker og minner om at regjeringspartiene så sent som i desember stemte ned Høyres forslag om en større opptrapping av sivile stillinger - til tross for de åpenbare problemene i politiet.

- Regjeringens helomvending viser at Høyres gjentatte advarsler om at politibudsjettet var utilstrekkelig, var helt på sin plass, sier Aspaker.

Flere sivile stillinger er et viktig bidrag for at politiet skal gjenvinne nødvendig slagkraft i kampen mot kriminalitet og er også vesentlig for å kunne styrke det forebyggende arbeidet.

Innrømmer at Høyre hadde rett
- Høyre har lenge vært bekymret over utviklingen i politietaten og fra hele landet kommer det meldinger om at beredskapen er svekket og at man ikke har kapasitet til å følge opp lovbrudd og henvendelser fra publikum. Storberget ser endelig ut til å ta innover seg at politiet trenger flere folk nå, sier Aspaker.