Målingen bekrefter TNS Gallups aprilmåling for TV 2 som utpekte Høyre til landets største parti med en oppslutning på 30,1 prosent, frem 2,4 prosentpoeng.

Målingene bekrefter nedtur for Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Fremskrittspartiet i likhet med Høyre opplever fremgang på begge målingene.

Les mer om målingen fra TNS Gallup for TV 2 her.

Les mer om målingen fra Norstat for NRK her.