Høyres stabile høye oppsluttning må sees i sammenheng med den gode innsatsen Høyres tillits- og folkevalgte gjør over hele landet, sier Erna Solberg.

Høyres landsmøte forrige helg bidro til å befeste Høyres stilling som det partiet som tror på det lokale selvstyre. Av resolusjonene som ble behandlet på landsmøte handlet en om hvordan vi skal få trygge lokalsamfunn og en om hvordan den lokale verdiskapingen trygger velferden.

Landsmøtet vedtok to programmer om kunnskap i skolen og kvalitet i omsorgen, som er to av de vikitgste oppgavene for kommunene.