Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram som kombinerer lærer- og lederopplæring, der hovedhensikten er å utvikle dyktige nyutdannede med master- eller doktorgrad innen realfag til gode og inspirerende lærere og ledere.

Eksepsjonelt dyktige studenter og nyutdannede skal rekrutteres til å jobbe som matematikk- og naturfagslærere på de mest utfordrende ungdoms- og videregående skolene i Oslo.

Les mer om Teach First her.