Arbeidstilsynets anmeldelse av Trondheim for 26 100 brudd på arbeidsmiljøloven i 2010 dannet bakteppet for debatten.

Erna understreket at det er mange som ønsker å bidra innen omsorgstjenester gjennom private initiativ. Mange av disse får ikke mulighet, kun fordi de ønsker å drive sitt eget firma. Slik mister mange eldre valgfrihet. Det gir mye trygghet i hverdagen å vite hvem som kommer hjem til deg hver eneste dag, og kunne velge selv hvem de skal være.

Skal vi få til dugnaden i eldreomsorgen må alle som ønsker få bidra. Fagforbundets bruk av 16 millioner i valgkampstøtte til de rødgrønne er ikke av hensyn til de eldre, men av hensyn til fagforeningens makt i Norge. Slik skapes ikke det mangfoldet Høyre ønsker i norske kommuner. Med Høyre kan de eldre i større grad få velge mellom kommunen og private tilbud, avslutter Helland.”

John Helland, Ordfører i Kvænangen